Aleksandra Krasnodębska

Adwokat, Associate

Krasnodębska Aleksandra

Specjalizuje się w procedurze cywilnej, w szczególności w prowadzeniu sporów sądowych podmiotów sektora bankowego z konsumentami.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, świadcząc pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa upadłościowego oraz w toku postępowań egzekucyjnych.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku prawo oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku prawno-biznesowym. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu WAW/ADW/10959). Posługuje się językiem angielskim.

W wolnych chwilach czyta książki, spędza czas z rodziną i podróżuje.