Justyna Korgul

Radca prawny, Associate

Korgul Justyna

Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego oraz w procedurze cywilnej. Reprezentuje Klientów z sektora bankowego w postępowaniach sądowych, głównie w sporach z konsumentami w sprawach tzw. kredytów frankowych.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w Sądzie Rejonowym w Koninie na stanowisku sekretarza sędziego oraz w kancelariach radców prawnych i adwokata w Koninie. Zajmowała się sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego jak również prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ramach bieżącej obsługi podmiotów fizycznych i prawnych. W kręgu jej zainteresowań znajdują się: prawo medyczne i ochrona zdrowia, prawo budowlane i energetyczne.

Reprezentowała klientów w licznych postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej i organami ścigania.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (nr wpisu PZ-5506).

Posługuje się językiem angielskim.