Iwona Jezierska

Adwokat, Associate

Iwona Jezierska

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, zarówno na gruncie postępowań cywilnych, w tym gospodarczych, jak i zagadnień administracyjnych.
Dodatkowo specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz fuzjach i przejęciach.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent sędziego w jednym z Wydziałów Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.
Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu WAW/Adw/5533).

Wolne chwile spędza na rowerowych wyprawach i odkrywaniu ciekawych zakątków Polski i Europy.