Iwona Jezierska

Adwokat, Associate

Iwona Jezierska

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, a w szczególności w prawie farmaceutycznym i medycznym.

Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w tym hurtowni farmaceutycznych i aptek, w postępowaniach zawisłych przed organami nadzorującymi branżę farmaceutyczną, m.in. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, terenowymi organami inspekcji sanitarnej, wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi. W latach 2009-2011 pracowała jako asystent sędziego w jednym z Wydziałów Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studia Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej (nr wpisu 5533) w Warszawie.