Anna Pietrzak

Adwokat, Associate

Anna Pietrzak

Reprezentuje klientów z sektora bankowego w licznych postępowaniach sądowych, w tym zwłaszcza w sporach banków z konsumentami w sprawach powstałych na gruncie tzw. kredytów frankowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, prawie upadłościowym oraz rozwiązywaniu sporów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz warszawskich kancelariach prawnych. Doradza klientom indywidualnym oraz reprezentuje ich w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego oraz dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych w aspektach prawnych związanych z procesem zarządzania nieruchomościami jak również reprezentuje wspólnoty w sporach z ich członkami.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu WAW/ADW/10022). Posługuje się językiem angielskim.