Katarzyna Racka

Radca prawny, Partner

Katarzyna Racka

Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji oraz w sprawach z obszaru ochrony konsumentów. Doradza klientom z branż: telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, leasingowej oraz lotniczej. Wspiera klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przed regulatorami rynku telewizyjnego (Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji), telekomunikacyjnego (Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej)
i energetycznego (Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki). Doradza w projektach związanych z pozyskiwaniem pomocy publicznej.

Przez dwanaście lat pracowała w UOKiK, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie podczas prowadzonych postępowań i przeszukań przedsiębiorców, również we współpracy z Komisją Europejską. W latach 2016 – 2018 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK.

Jest wpisana na listę radców prawnych (nr wpisu WA-8369). Absolwentka prawa i politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorką artykułów i prelegentką podczas konferencji z zakresu prawa ochrony konkurencji. Posługuje się językiem angielskim.

Z zainteresowaniem śledzi rozwój nowych modeli dystrybucji treści telewizyjnych oraz rynku elektromobilności i technologii wodorowych.

Moje wpisy