Paulina Sobczak

Asystentka

Zaślepka, zaslepka

Zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu, przyjmowaniem oraz wysyłką korespondencji. Monitoruje terminowość wysyłanej dokumentacji.

Studentka II roku administracji na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.