Julia Sadowska

Studentka prawa, Paralegal

Julia Sadowska

Wspiera prawników w prowadzeniu postępowań spornych oraz przy bieżącej obsłudze korporacyjnej. Wykonuje analizy prawne oraz przygotowuje proste pisma procesowe i dokumenty.

Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowej kancelarii prawnej w zakresie prawa nieruchomościowego.

Jest studentką IV roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego we współpracy z Georgia State College of Law oraz Emory Law School. Ukończyła również kursy w tematyce prawa handlowego na Maastricht University oraz University of Bologna. Aktywnie działa w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa.

Posługuje się językiem angielskim.