Kamil Musiał

Adwokat, Associate

Musiał Kamil

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań cywilnych i administracyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, świadcząc pomoc prawną w warszawskich kancelariach prawnych, reprezentując klientów w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej i organami ścigania w sprawach gospodarczych, administracyjnych, związanych z przestępczością gospodarczą, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu WAW/ADW/9662).

Posługuje się językiem angielskim.