Michał Nowak

Adwokat, Associate

Nowak Michał

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz procedurze cywilnej, w szczególności w obszarze prawa zobowiązań oraz prawie handlowym, w tym w bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz stowarzyszeń.

Doświadczenie zdobywał w Klinice Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz łódzkich kancelariach prawniczych. Pracował w obszarze prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa handlowego. Reprezentował interesy klientów przed sądami powszechnymi. Zajmował się obsługą osób fizycznych, podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego, spółek cywilnych) oraz stowarzyszeń.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.