Rafał Maj

Asystent IT, helpdesk

Rafał Maj

Pomaga rozwiązywać bieżące problemy komputerowe. Przygotowuje sprzęt dla użytkowników oraz dokonuje jego aktualizacji i konserwacji. Przygotowuje sprzęt na rozprawy i konferencje. Administruje strukturą informatyczną Kancelarii.

Zdobywał doświadczenie w firmie Komputronik S.A., gdzie zajmował się konfiguracją oraz serwisem urządzeń elektronicznych, komputerów i smartfonów. Obsługiwał klientów indywidualnych oraz firmy.

Posługuje się językiem angielskim. Ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek Politologia (specjalizacja ustawodawcza).