Joanna Iżmańska

Aplikantka radcowska, Junior Associate

Joanna Iżmańska

Specjalizuje się w sporach powstałych na gruncie zawieranych umów o roboty budowlane. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie sporządzała pisma procesowe w sporach sądowych z umów o roboty budowlane infrastruktury kolejowej i drogowej. W swoich opiniach prawnych identyfikowała ryzyka procesowe w sprawach ze skomplikowanym stanem faktycznym.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim.

W czasie wolnym jest pasjonatką wymagających i długodystansowych wędrówek górskich, niezależnie od pory roku.