Julia Kańduła

Aplikantka radcowska, Junior Associate

Kańduła Julia

Specjalizuje się w procedurze cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem sporów powstałych pomiędzy bankami a konsumentami na gruncie kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej.

Absolwentka prawa Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach komorniczych oraz prokuraturze.