Julia Kańduła

Studentka prawa, Paralegal

Julia Kańduła

Związana z biurem w Poznaniu od września 2021 r. Odpowiada za bieżącą obsługę sekretariatu i sprawy administracyjne. Studentka 4. roku prawa w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Swoje doświadczenie prawnicze zdobywała w prokuraturze oraz kancelarii komorniczej.