Aleksandra Magnuszewska

Studentka prawa, Paralegal

Aleksandra Magnuszewska

Specjalizuje się w prawie autorskim, w szczególności w prawnoautorskiej ochronie programów komputerowych. Wspiera w bieżących sprawach obszary: własności intelektualnej, ochrony konkurencji i konsumentów oraz procesowy. Pomaga w interpretacji przepisów prawa, linii orzeczniczych, a także w sporządzaniu projektów pism procesowych. Posiada certyfikat znajomości angielskiego języka prawniczego TOLES Advanced.

Studentka V roku prawa na Akademii Leona Koźmińskiego. Posługuje się językiem angielskim.
Prywatnie pasjonuje się szeroko pojętym wizażem. Jest miłośniczką zwierząt.