Aleksandra Magnuszewska

Aplikantka adwokacka, Junior Associate

Magnuszewska Aleksandra

Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych. Posiada certyfikat znajomości angielskiego języka prawniczego TOLES Advanced.

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie odbywa aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonuje się szeroko pojętym wizażem. Jest miłośniczką zwierząt.