Aleksandra Magnuszewska

Prawnik, Junior Associates

Aleksandra Magnuszewska

Specjalizuje się w prawie autorskim, w szczególności w prawnoautorskiej ochronie programów komputerowych. Wspiera w bieżących sprawach obszary: własności intelektualnej, ochrony konkurencji i konsumentów oraz procesowy. Pomaga w interpretacji przepisów prawa, linii orzeczniczych, a także w sporządzaniu projektów pism procesowych. Posiada certyfikat znajomości angielskiego języka prawniczego TOLES Advanced.

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Posługuje się językiem angielskim.
Prywatnie pasjonuje się szeroko pojętym wizażem. Jest miłośniczką zwierząt.