Agnieszka Nazar-Strzelecka

Asystentka

Agnieszka Nazar-Strzelecka

Zajmuje się obsługą spraw frankowych jednego z banków.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując 17 lat w wydziałach cywilnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Poznała cały proces obiegu dokumentów na każdym etapie sprawy – od rejestracji sprawy, poprzez sporządzanie odpisów, przygotowywanie stwierdzeń prawomocności, tytułów wykonawczych, prowadzenie kontrolki zażaleń poziomych, skarg na przewlekłość postępowania oraz wniosków o uzasadnienie wyroków.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Ukończyła kursy dotyczące korupcji w administracji publicznej i w biznesie, ochrony informacji niejawnych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach sądownictwa powszechnego, zarządzania zespołem w sekretariacie, efektywnej komunikacji w zespole oraz kursy związane z rozwojem osobistym.

Posługuje się językiem angielskim.