Mateusz Panasiuk

Aplikant adwokacki, Junior Associate

Zaślepka, zaslepka

Specjalizuje się w procedurze cywilnej, w szczególności pomocy przy prowadzeniu sporów sądowych podmiotów sektora bankowego z konsumentami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach, gdzie zajmował się problematyką związaną ze sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz w toku postępowań egzekucyjnych. Poza pracą w warszawskich kancelariach zdobywał doświadczenia podczas pracy jako asystent Komornika sądowego jak również protokolant w Sądzie Rejonowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku prawo kanoniczne.  Obecnie aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim.

Interesuje się sportem. Miłośnik gotowania i podróży.