Doradztwo dla zarządzających przedsiębiorstwami

Reprezentujemy interesy klientów będących menadżerami w ramach ponoszonej przez nich odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz administracyjnej. Doradzamy w procesach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w związku z niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości lub czynnościami związanymi z działalnością po otwarciu postępowania upadłościowego.