Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub przewidujących, że mogą stać się niewypłacalni. Dzięki odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu identyfikujemy przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej i doradzamy przy wyborze adekwatnych środków restrukturyzacyjnych w celu uniknięcia bankructwa.

Potencjalnym inwestorom pomagamy zidentyfikować oraz zminimalizować ryzyka tak, aby transakcja z podmiotem w restrukturyzacji lub zagrożonym niewypłacalnością była należycie zabezpieczona.