Doradztwo syndykom, nadzorcom i zarządcom

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w ramach prowadzonych przez syndyków, nadzorców i zarządców postępowań upadłościowych zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Naszym atutem jest rozległe doświadczenie w sporach sądowych. Reprezentujemy również interesy klientów w negocjacjach prowadzonych z wierzycielami.

Doradzamy w ocenie czynności prawnych dokonanych przez dłużnika pod kątem zaistnienia przesłanek bezskuteczności. Pomagamy w przygotowywaniu i składaniu pism, wniosków i innych dokumentów wnoszonych do sądu przez doradców restrukturyzacyjnych.