Upadłość przedsiębiorców i konsumentów

Pomagamy przedsiębiorcom w ocenie aktualnej sytuacji prawnej i ekonomicznej pod względem spełnienia przesłanek niewypłacalności i wyboru dopasowanego trybu postępowania upadłościowego. Wiedza i doświadczenie pozwalają nam skuteczne doradzać dłużnikom, wierzycielom czy inwestorom w ramach tzw. przygotowanej likwidacji (pre – pack).

Doradzamy konsumentom chcącym skorzystać z procedury upadłości uproszczonej oraz reprezentujemy ich interesy przed syndykami i sądem upadłościowym.