Postępowania koncentracyjne

Oceniamy czy fuzje i przejęcia przedsiębiorców podlegają zgłoszeniu koncentracji do Prezesa UOKiK lub Komisji Europejskiej. Przygotowujemy zgłoszenia koncentracji do tych organów i reprezentujemy w prowadzonych przez nie postępowaniach koncentracyjnych