Praktyki ograniczające konkurencję

Wspieramy naszych klientów w analizie i ocenie planowanych lub wdrożonych działań biznesowych pod względem ryzyka naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję, tj. porozumień ograniczających konkurencję lub nadużywania pozycji dominującej (w szczególności w zakresie umów handlowych, w tym dystrybucyjnych, polityki cenowej/rabatowej).

Pomagamy w konstruowaniu programów compliance.

Przygotowujemy zawiadomienia do Prezesa UOKiK o stosowaniu praktyk ograniczających konkurencję oraz wnioski w ramach programu łagodzenia kar (leniency), oferujemy pomoc przedsiębiorcom w toku prowadzonych przez organ antymonopolowy kontrolach i przeszukaniach oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK.