Przeciwdziałanie wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

BWHS zapewnia obsługę prawną przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze rolno-spożywczym.

Oferujemy analizę zgodności z prawem prowadzonej polityki handlowej, jak również reprezentację w postępowaniach dotyczących zarzutu przewagi kontraktowej prowadzonych przez Prezesa UOKiK.