Ochrona konsumentów

BWHS oferuje szerokie wsparcie dla swoich Klientów w sprawach konsumenckich.

W ramach obszaru prawa ochrony konsumentów prawnicy Kancelarii przeprowadzają audyty produktów, wzorców umowy, informacji marketingowych, regulacji wewnętrznych przedsiębiorcy, stosowanych zasad marketingu bezpośredniego oraz przetwarzania danych osobowych klientów – pod kątem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz klauzul abuzywnych.

BWHS zapewnia także wsparcie prawne i reprezentowanie klientów w sytuacji wydania przez UOKIK ostrzeżenia publicznego oraz decyzji tymczasowej oraz reprezentuje klientów przed Prezesem UOKIK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Nasi prawnicy prowadzą cieszące się uznaniem szkolenia wewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów kwestii konsumenckich.