Pomoc publiczna

Sporządzamy opinie prawne dotyczące występowania pomocy publicznej w projektach dotyczących inwestycji finansowanych, również z udziałem funduszy unijnych. Przygotowujemy wnioski notyfikacyjne dotyczące pomocy publicznej oraz reprezentujemy  w postępowaniach notyfikacyjnych przed Komisją Europejską i Prezesem UOKiK.