Zatory płatnicze

Zapewniamy obsługę prawną przedsiębiorcom w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o zatorach płatniczych oraz postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa UOKiK.

Znaczącym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców są obowiązki wynikające z ustawy o zatorach płatniczych. Ustawa wprowadziła mechanizmy mające na celu przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom płatności w transakcjach handlowych.