Reprezentacja przed KIO

Często losy przetargów decydują się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Mamy wieloletnie doświadczenie w skutecznym reprezentowaniu interesów klientów przed tym organem.

Kancelaria sporządza odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz zapewnia reprezentację stron przed KIO. Przygotowujemy także przystąpienia do postępowań odwoławczych przed KIO, jak również skargi na orzeczenia KIO do sądów okręgowych.

BWHS reprezentuje przed Krajową Izbą Odwoławczą jedną z wiodących w Polsce spółek specjalizujących się w świadczeniu usług IT oraz w outsourcingu usług IT. Wielokrotnie pomogliśmy utrzymać korzystne wyniki zamówień publicznych.
Prawnicy BWHS pomogli uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie KIO dla klienta - wykonawcy prac budowlanych, przekonując o spełnieniu przesłanki doświadczenia określonego w zamówieniu.
Analizując konkurencyjne oferty zidentyfikowaliśmy zakres, w jakim można skutecznie zaskarżyć decyzję zamawiającego. Pozwoliło to podważyć błędny wybór najkorzystniejszej oferty, a w konsekwencji nasz klient zdobył wielomilionowy kontrakt.
Na przestrzeni ostatnich lat z sukcesami reprezentowaliśmy przed KIO inżynierską firmę świadczącą usługi projektowania, kierowania robotami, wdrożeniami i serwisem technicznym infrastruktury nowoczesnych budynków. Dzięki naszemu wsparciu klient pozyskał wielomilionowe kontrakty na roboty budowlane.