Utrzymanie w poufności strategicznych dla przedsiębiorstw informacji, stanowi w dzisiejszych czasach nie lada wyzwanie. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? Czy próbując odtworzyć pełną obowiązującą w polskim porządku prawnym definicję pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa” powinniśmy wziąć pod uwagę jedynie przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Otóż nie.

Istotne znaczenie ma chociażby art. 39 Porozumienia TRIPS, czy też treść Dyrektywy 2016/943. Mateusz Gawroński podjął próbę zarysowania ww. problematyki w Monitorze Prawniczym Wydawnictwo C.H.Beck.

Zachęcamy do lektury!
https://lnkd.in/dAgmd4x5