Ceny transferowe

Oferujemy usługi związane z wypełnianiem obowiązków w zakresie cen transferowych.

Usługi związane z wypełnianiem obowiązków w zakresie cen transferowych obejmują m.in. sporządzanie dokumentacji cen transferowych, przygotowywanie analiz porównawczych (benchmark), doradztwo dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym w zakresie kalkulacji cen transferowych. Pomagamy klientom w obowiązkowym raportowaniu do organów podatkowych transakcji wewnątrzgrupowych z podmiotami powiązanymi.

Każdego roku BWHS sporządza szereg dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych przez klientów z podmiotami powiązanymi, obejmujących tzw. dokumentacje lokalne (local files), analizy porównawcze (benchmarks), dokumentacje grupowe (master files).
Kancelaria wspiera klientów w wypełnianiu i składaniu sprawozdań (TPR) i oświadczeń dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi.