Audyty podatkowe spółek

Zapewniamy kompleksowe audyty podatkowe weryfikujące prawidłowość rozliczeń podatkowych (poprawności prowadzonej ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków).

Celem przeprowadzanych audytów jest identyfikacja nieprawidłowości i zaproponowanie zmian w określonych obszarach. Klient po zakończonym audycie otrzymuje raport z rekomendacjami.

Oferujemy usługi audytu podatkowego zarówno w zakresie poszczególnych podatków jak wybranych zagadnień np. raportowania schematów podatkowych.

Doradcy podatkowi przeprowadzają audyty / przeglądy rozliczeń podatkowych m.in. dla klientów zajmujących się produkcją żywności, świadczeniem usług logistycznych, działających w SSE czy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.