Proces inwestycyjny

Dostrzegamy złożoność i wielowątkowość procesu inwestycyjnego, dlatego Kancelaria BWHS zapewnia swoim Klientom doradztwo prawne na każdym etapie tego procesu.

Dostrzegamy złożoność i wielowątkowość procesu inwestycyjnego, dlatego Kancelaria BWHS zapewnia swoim Klientom doradztwo prawne na każdym etapie tego procesu. Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz inwestorów, wykonawców, a także podwykonawców.

Na etapie przygotowywania inwestycji zapewniamy obsługę prawną związaną 
z pozyskaniem kapitału oraz finansowaniem projektów inwestycyjnych. Przy współpracy z inwestorami tworzymy odpowiednie model finansowania projektów inwestycyjnych.