Nieruchomości

Wspieramy kompleksowo we wszelkich kwestiach prawnych związanych z nieruchomościami.

Przeprowadzamy kompleksowy audyt stanu prawnego nieruchomości (due diligence). Doradzamy w trakcie negocjacji związanych z nabyciem nieruchomości. Sporządzamy 
i opiniujemy umowy przeniesienia własności nieruchomości, deweloperskie, najmu oraz dzierżawy.

Świadczymy usługi doradztwa w zakresie prawnych aspektów użytkowania nieruchomości.