Przygotowanie i opiniowanie umów

Prawidłowa umowa jest podstawą bezkonfliktowo zrealizowanej inwestycji.

Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane w trakcie realizacji inwestycji, w tym umowy o roboty budowlane (z inwestorem, generalnym wykonawcą oraz podwykonawcą, także w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC), o prace projektowe, nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne.

Negocjujemy kontrakty ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego w celu zabezpieczenia interesów naszych Klientów.