Spory bankowe

BWHS reprezentuje banki w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych.

Aktualnie liczba procesów prowadzonych przez Kancelarię określana jest w tysiącach, zaś przy ich obsłudze oprócz wiedzy prawniczej niezbędne jest doświadczenie w organizacji tak znacznej ilości spraw. BWHS posiada know-how obejmujące złożone kwestie praktyczne niezbędne do obsługi dużej liczby podobnych procesów.

Sprawnej obsłudze tzw. procesów frankowych sprzyja stworzona przez BWHS sieć stale współpracujących z BWHS adwokatów i radców prawnych, prowadzących działalność w większych miastach w Polsce.

BWHS prowadzi równocześnie ponad 2.000 postępowań w tzw. sprawach frankowych, reprezentując w nich kredytodawcę.
W 2021 r. w jednej ze spraw frankowych BWHS uzyskała istotny dla ukształtowania linii orzeczniczej wyrok, w którym sąd rozróżnił sytuację małżonków będących kredytobiorcami, uznając, że jeden z nich był konsumentem, a drugi nie – co doprowadziło do częściowego oddalenia powództwa.
Kancelaria obsługuje powództwa banków przeciwko klientom o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.
W październiku 2021 r. BWHS rozpoczęła obsługę mediacji pomiędzy jednym z banków a kredytobiorcami.