Roszczenia z umowy agencyjnej

Szczególną kategorią spraw, w których prowadzeniu BWHS ma duże doświadczenie są spory dotyczące roszczeń z umowy agencyjnej.

Wspólnik BWHS – dr Dariusz Bucior, jest czołowym polskim specjalistą z zakresu umowy agencyjnej, zaś jego wiedza i doświadczenie są wykorzystywane w prowadzeniu sporów dotyczących zwłaszcza świadczenia wyrównawczego i prowizji dla agenta. BWHS w tego rodzaju postępowaniach reprezentuje zarówno agentów, jak i dających zlecenie.

Nasze doświadczenie obejmuje m. in. spory o wielomilionowe kwoty, prowadzone z udziałem banków oraz dużych firm ubezpieczeniowych.

BWHS reprezentuje duże towarzystwo ubezpieczeniowe w sporze z jego byłym agentem, którego przedmiotem jest wielomilionowe świadczenie wyrównawcze.
Klientami Kancelarii są również agenci, m. in. z branży motoryzacyjnej, FMCG, finansowej, którzy dochodzą wypłaty prowizji lub świadczeń wyrównawczych.
Reprezentujemy naszego klienta w pierwszym „polskim” postępowaniu prejudycjalnym przed Trybunałem Sprawiedliwości UE dotyczącym wykładni przepisów dyrektywy 86/653/EWG o przedstawicielach handlowych działających na własny rachunek.