Spory dotyczące ochrony konkurencji

W warunkach zaostrzającej się konkurencji na rynku, coraz częściej dochodzi między przedsiębiorcami do sporów o naruszenie zasad uczciwego konkurowania.

BWHS ma doświadczenie w prowadzeniu takich sporów m. in. dla podmiotów z branży telekomunikacyjnej, IT, ubezpieczeniowej.

W przypadku sporów tego rodzaju coraz częściej nadzwyczajnego znaczenia nabiera sprawne zabezpieczenie roszczenia Klienta, w tym zwłaszcza poprzez czasowe zakazanie dokonywania dalszych naruszeń. Tylko takie działanie jest bowiem w stanie zapobiec szkodzie i utracie pozycji rynkowej przez przedsiębiorcę pokrzywdzonego czynami nieuczciwej konkurencji, a z doświadczenia BWHS wynika, że wielokrotnie również prowadzi do ugodowego zakończenia sporu. BWHS szczyci się dużym doświadczeniem w szybkim przygotowaniu i wykonaniu skutecznych wniosków o zabezpieczenie.

Wsparciem zespołu procesowego w tego rodzaju sprawach jest rozbudowany dział ochrony konkurencji i konsumentów, w skład którego wchodzą m. in. prawnicy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w UOKiK.

W marcu 2021 r. kancelaria BWHS doprowadziła do wydania w I instancji przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku zakazującego stosowania przez jedną z telewizji informacyjnych kryptoreklamy usług spółki z tej samej grupy kapitałowej.
W październiku 2021 r. BWHS doprowadziła do oddalenia wniosku o zabezpieczenie jednego z nadawców telewizyjnych przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu, dotyczącego m. in. naruszania przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez rzekomo sprzeczną z prawem reemisję programu telewizyjnego.
BWHS regularnie reprezentuje największych polskich operatorów telekomunikacyjnych w sporach o treści zawarte w reklamach, w tym w szczególności w reklamach porównawczych. W ramach tych postępowań Kancelaria wielokrotnie uzyskiwała zabezpieczenia, polegające na wydaniu przez sądy powszechne nakazów zaniechania inkryminowanych działań.
BWHS reprezentuje jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce w sporze z jego byłymi agentami, którzy po zakończeniu współpracy podjęli działalność konkurencyjną.