Uzyskiwanie koncesji, zezwoleń, licencji i ich przejmowanie pomiędzy przedsiębiorcami