Prowadzenie i finansowanie uczelni, instytutów badawczych i instytutów PAN