Tworzenie i przekształcanie publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych