Patrycja Gorgoń-Wróbel

Radca prawny, Senior Associate

Patrycja Gorgoń-Wróbel

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalistka w obszarze prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii, jak również w obsłudze prawnej kontraktów budowlanych. Potrafi praktycznie wykorzystać i stosować prawo korporacyjne, w szczególności w zakresie funkcjonowania spółki na giełdzie papierów wartościowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska i praktykiem tworzenia procedur compliance.

Pełniła funkcję dyrektora prawnego dużej spółki z branży nowych technologii oraz prawa budowlanego. Nadzorowała od strony prawnej realizację kilkudziesięciu wielomilionowych projektów (wdrożenia systemów informatycznych, wdrożenie magazynu energii, budowy wyspecjalizowanych data center dla podmiotów publicznych i prywatnych). Prowadziła negocjacje z klientami i partnerami biznesowymi dotyczące m.in. globalnych kontraktów z podmiotami z całego świata.

Absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny. Ukończyła aplikację adwokacką, wpisana na listę radców prawnych (nr wpisu WA-11979). Ukończyła stadia podyplomowe z zakresu Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkołę Prawa i Ekonomii Chin przy Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i rosyjskim.

W wolnym czasie rodzinny szef kuchni; lubi biegać i spacerować po górach. Z zamiłowania perkusistka.