Michał Masior

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, Associate

Masior Michał

Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Sporządza pisma procesowe, analizy prawne i ekonomiczne oraz dokumenty korporacyjne.

Doświadczenie zdobywał m.in. w prawie restrukturyzacyjnym, upadłościowym, postępowaniach cywilnych i sądowo-administracyjnych, obsłudze prawnej fundacji, a także w nadzorze właścicielskim Skarbu Państwa i zarządzaniu nieruchomościami sieci handlowej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach międzynarodowe stosunki gospodarcze i ekonomia (spędził też w ramach studiów rok w HEC Montréal) oraz Uczelni Łazarskiego – studia podyplomowe: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa. Aplikację adwokacką odbył w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim, w tym także terminologią prawniczą.

Popełnił kilkanaście publikacji naukowych. Finalizuje w SGH doktorat o interdyscyplinarnym charakterze, poświęcony regulacjom rynku usług prawnych.

W wolnych chwilach podróżuje, uprawia sport, słucha muzyki.