Michał Czubak

Radca prawny, Aplikant rzecznikowski, Associate

Michał Czubak

Specjalizuje się w procedurze cywilnej, prawie cywilnym materialnym, prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących m.in. naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji, oraz szeroką wiedzę w zakresie linii orzeczniczej wydziału własności intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie: w wydziałach rodzinnym, cywilnym, gospodarczym oraz własności intelektualnej, a także w kancelariach, w których odbywał praktyki w ramach aplikacji. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Urząd Patentowy RP oraz Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej. Posiada ponadto doświadczenie we współpracy z podmiotami z branży gier i elektronicznej rozrywki.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Praw Nowych Technologii Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H Grocjusza. Wpisany  na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (nr WA-15145). Aplikant przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Posługuje się językiem angielskim.

Wśród jego zainteresowań znajdują się: nowe technologie, wynalazki, aeronautyka, historia lotnictwa i kosmonautyki oraz muzyka rockowa. Prywatnie członek Pilskiego Stowarzyszenia Historyczno-Militarnego.