Martyna Jędraszka-Stankiewicz

Adwokat, Associate

Jędraszka-Stankiewicz Martyna

Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, prawie upadłościowym, prawie odszkodowawczym, prawie rodzinnym oraz rozwiązywaniu sporów. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, obejmującą bieżące aspekty ich funkcjonowania w obrocie prawnym.

Pełnomocnik w licznych sporach sądowych, w tym sporach z zakresu prawa upadłościowego, bankowości, windykacji, spraw odszkodowawczych, pracowniczych, z zakresu rękojmi, a także dotyczących nienależytego wykonywania umów, dochodzenia roszczeń, w tym wobec ubezpieczycieli.

Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2013) i Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2012), oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (2023).

Certyfikowany mediator w sądowych i pozasądowych sprawach cywilnych. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu WAW/Adw/7258). Posługuje się językiem angielskim.

Miłośniczka sportu, motoryzacji i aktywnego stylu życia.