Katarzyna Zawadzińska-Kanadys

Radca prawny, Senior Associate

Katarzyna Zawadzińska-Kanadys

Specjalizuje się w procedurze cywilnej, prawie cywilnym, gospodarczym i rodzinnym. W BWHS jest liderem jednego z zespołów reprezentujących bank w sporach sądowych z konsumentami na gruncie tzw. kredytów frankowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując jako asystent sędziego, początkowo w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a następnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących m.in. odszkodowań i zadośćuczynień, sporów konsumentów z bankami, towarzystwami ubezpieczeń, ochrony dóbr osobistych, sprostowań prasowych, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. W toku swojej kariery zawodowej zajmowała się także sprawami rodzinnymi, w szczególności rozwodowymi, dotyczącymi alimentów, władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem. Posiada szeroką wiedzę w zakresie linii orzeczniczych Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczących spraw cywilnych i rodzinnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczyła w wielu szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-14319). Posiada tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychologia społeczna, uzyskany również na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziale Pedagogiki i Psychologii.