Kacper Pocztarski

Asystent

Kacper Pocztarski

Zajmuje się obsługą sekretariatu, odbieraniem i wysyłką korespondencji, a także sprawami administracyjnymi.

Student II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dziennikarz w studenckim Radiu Afera, gdzie zajmuje się prowadzeniem serwisów informacyjnych i autorskich audycji.

Posługuje się językiem angielskim.