Jeremi Darmochwał

Student prawa, Paralegal

Darmochwał Jeremi

Wspiera pracowników działu administracji oraz prawników w ich codziennych obowiązkach. Pomaga w prawidłowym obiegu dokumentów i terminowości odbioru i nadawania przesyłek pocztowych.

Studiuje na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.