Jakub Kraczkowski

Radca prawny, Senior Associate

Jakub Kraczkowski

Specjalizuje się w procedurze cywilnej, prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej oraz prawie spółek handlowych. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. pełniąc funkcję asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu oraz w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, a także współpracując z kancelariami prawnymi w Poznaniu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych – Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych – Zawód Mediatora w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wpisany na listę radców prawnych (nr wpisu PZ-4877). Posługuje się językiem angielskim.