Jacek Jagodziński

Radca prawny, Associate

Jacek Jagodziński

W kręgu jego zainteresowań pozostaje procedura cywilna i gospodarcza, a także prawo cywilne i prawo spółek handlowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał obsługując podmioty z kapitałem zagranicznym, świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców zarówno na etapie przedsądowym, jak również w postępowaniach sądowych. Był zaangażowany w spory konsumentów z bankami dotyczące produktów powiązanych z walutami obcymi.

Absolwent łączonego kierunku prawa polsko-niemieckiego prowadzonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł „Magister des Rechts” (LL.M.). Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

W czasie wolnym chętnie czyta reportaże i gra w tenisa, a przy sprzyjającej pogodzie żegluje.