Wspólnicy

 • Ryszard Bartkowiak

  E: ryszard.bartkowiak@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską i od 2006 roku jest wpisany na listę radców prawnych.

  W latach 2001 – 2009  związany z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny Maliński, od roku 2005 jako jej wspólnik. Od 2009 r. założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej BWHS, w której kieruje praktyką korporacyjną oraz z zakresu transakcji kapitałowych.

  Doświadczenia zawodowe zdobywał świadcząc pomoc prawną na rzecz spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, innych instytucji finansowych, oraz firm z branży nieruchomościowej.

  Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości oraz związanych z innymi formami udzielania finansowania, jak również w doradztwie korporacyjnym, dotyczącym zasad funkcjonowania spółek handlowych i ich organów.

 • Monika Hałupczak

  E: monika.halupczak@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Przez kilka lat związana z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny i Wspólnicy, początkowo jako prawnik, następnie jako jej wspólnik oraz  dyrektor zarządzający.

  W latach 2002-2004 dyrektor biura prawnego i prokurent spółki Elektrim S.A. Nastęnie,  odpowiedzialna za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami w PZU S.A. (lata 2004-2006). Pełnomocnik zarządu RUCH S.A. ds. oferty publicznej spółki (lata 2006-2007), a następnie Zastępca Dyrektora Biura Strategii i Restrukturyzacji. W latach 2009-2011 członek zarządu Black Lion NFI S.A.

  Posiada wieloletnie doświadczenia związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i typu M&A, w szczególności z udziałem spółek publicznych, jak również związane z procesami restrukturyzacyjnymi.

  Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również w doradztwie korporacyjnym, dotyczącym zasad funkcjonowania spółek handlowych i ich organów.

  Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych, m.in.: ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A., Qumak Secom S.A., ZASTAL S.A., PTI S.A., Black Lion NFI S.A.

 • Andrzej Springer

  E: andrzej.springer@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i radcowską, został wpisany na listę radców prawnych oraz adwokatów. Członek oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

  Sprawował funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej oraz członka Komisji Licencyjnej ds. Ekstraklasy PZPN. Otrzymał rekomendację jako ceniony praktyk w zakresie „dispute resolution” oraz arbitrażu według rankingu Chambers.

  W latach 2001 – 2009 związany z Kancelarią GWW Grynhoff Woźny Wspólnicy, od roku 2005 jako jej wspólnik, kierujący departamentem procesowym kancelarii. W roku 2009 został jednym z założycieli i wspólników zarządzających Kancelarii BWHS, w której kieruje praktyką prawa procesowego i współzarządza warszawskim oddziałem kancelarii.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego dla przedsiębiorstw m.in. z sektora budownictwa, finansów i telekomunikacji. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów i wszelkich postępowań spornych oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi organami administracji, w szczególności w sprawach gospodarczych, spółek handlowych, dotyczących procesu inwestycyjnego, z zakresu nieuczciwej konkurencji i reklamy, prawa konsumenckiego i telekomunikacyjnego.

  Prowadził wiele precedensowych spraw sądowych (m.in. związanych z uzyskiwaniem odszkodowania z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz dochodzeniem zapłaty znaczących roszczeń od przedsiębiorców z dziedziny telekomunikacji) przed sądami powszechnymi, jak też przed trybunałami arbitrażowymi oraz w arbitrażu ad hoc w Polsce oraz w Wiedniu. Reprezentował Klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, Prezesem UKE, GIODO oraz właściwymi sądowymi organami odwoławczymi. Doradzał m.in. przy zawieraniu i wykonywaniu umów związanych z pozyskiwaniem i obsługą klientów masowych, opracowywaniu wzorców umownych, prowadzeniu ogólnopolskich kampanii reklam porównawczych oraz przy transakcjach M&A.

  Wykładowca OIRP w Warszawie z zakresu procedury cywilnej. Pełnił rolę koordynatora merytorycznego oraz wykładowcy kursów przygotowawczych do egzaminu na aplikację organizowanych przez C.H. Beck. Prowadził wiele szkoleń dla notariuszy oraz innych profesjonalistów z zakresu m.in. prawa konsumenckiego, klauzul abuzywnych, pozwów zbiorowych, umowy deweloperskiej. Publikował wypowiedzi z zakresu prawa gospodarczego w Gazecie Prawnej oraz innych periodykach.

 • Juliusz Wojciechowski

  E: juliusz.wojciechowski@bwhs.pl
  T: +48 61 884 20 00

  Doradca podatkowy

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

  Karierę zawodową w doradztwie podatkowym rozpoczął w 1999 roku w międzynarodowej firmie doradczej Arthur Andersen. W latach 2001-2009 był związany z firmą PricewaterhouseCoopers, gdzie kierował działem podatkowym tej firmy w Poznaniu oraz w Gdańsku.

  Licencjonowany doradca podatkowy od roku 2003 (numer wpisu 09942).

  Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym uzyskane przy projektach prowadzonych zarówno dla międzynarodowych koncernów jak i firm rodzinnych działających wyłącznie na rynku polskim. Prowadził liczne kompleksowe przeglądy podatkowe oraz projekty optymalizacyjne. Uczestniczył w wypracowywaniu wielu rozwiązań mających na celu optymalizacje rozliczeń podatkowych w podatku dochodowym, podatku od towarów i usług oraz innych zobowiązań publicznoprawnych m.in. z wykorzystaniem międzynarodowego planowania podatkowego.

  Wielokrotnie reprezentował klientów w zakończonych sukcesem sporach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

  Prowadził liczne szkolenia w zakresie aspektów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także był prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce podatkowej.

  Jest zaangażowany we wsparcie podatkowe spółek m.in. z sektora finansowego, energetycznego, nieruchomości, handlu i dystrybucji oraz motoryzacyjnego. Uczestniczył w wielu badaniach podatkowych typu "due diligence" i opracowywał podatkowo efektywne strategie finansowania, nabycia oraz wyjścia z inwestycji.