Wspólnicy

 • dr Dariusz Bucior

  E: dariusz.bucior@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Doktor nauk prawnych

  Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2000 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Handlowego KUL na stanowisku adiunkta. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (rozprawa doktorska pt. "Wypowiedzenie umowy agencyjnej" przygotowana pod kierunkiem prof. A. Szajkowskiego).

  W 2000 r. pełnił funkcję referenta prawnego w Ministerstwie Łączności. W latach 2008-2011 r. był związany z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Cymmermana oraz Kancelarią Radcy Prawnego Zefiryny Bartman. Od 2011 r. związany z Kancelarią BWHS.

  Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz prawie umów handlowych. Doświadczenie zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców z branży finansowej oraz pośrednictwa handlowego i ubezpieczeniowego. Uczestniczył w przygotowywaniu transakcji dla instytucji finansowych (m.in. w zakresie leasingu, w tym leasingu nieruchomości oraz stock financing). Prowadził procesy restrukturyzacyjne spółek kapitałowych (podziały, łączenia), w tym także transgraniczne. Posiada doświadczenie z zakresu sądowego dochodzenia świadczeń wyrównawczych przysługujących agentom.

  Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Twórca serwisu prawnego: Umowa-agencyjna.pl. Pomysłodawca i redaktor prowadzący czasopisma internetowego: LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 • Bartosz Gotowała

  E: bartosz.gotowala@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Doradca podatkowy

  Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wpisany na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych (nr 12324).

  Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie CIT, VAT, PIT, PCC, podatku od nieruchomości, międzynarodowego prawa podatkowego, specjalnych stref ekonomicznych oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego, jak również w compliance z zakresu CIT i VAT. Brał udział w wielu audytach i przeglądach podatkowych, projektach z zakresu optymalizacji podatkowej, analizach podatkowych transakcji handlowych i związanych z nimi ryzyk podatkowych. Zajmuje się sporządzaniem opinii podatkowych i wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

  Autor artykułów prasowych w tematyce podatkowej.

 • Katarzyna Miłek

  E: katarzyna.milek@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Prawnik, wspólnik

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Azjatycko-Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w kancelariach polskich (Grynhoff Woźny Maliński), jak i międzynarodowych (Dentons, DeBenedetti Majewski Szcześniak), a także w strukturach administracji publicznej (Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty). Z kancelarią BWHS związana od 2010 r., od 2018 r. jako jej wspólnik.

  Jest członkiem zespołu udzielającego klientom wsparcia w zakresie transakcji i rynków kapitałowych, a także w sprawach korporacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Zajmuje się głównie projektami dotyczącymi inwestycji funduszy zalążkowych i wsparcia start-upów. Prawnik transakcyjny, specjalista w zakresie finansowania podmiotów oraz przedsięwzięć gospodarczych z ukierunkowaniem na inwestycje w podmioty typu start-up. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze transakcji począwszy od przeprowadzenia procesu due diligence, poprzez udział w negocjacjach, po przygotowanie finalnej dokumentacji transakcyjnej i wdrożenie transakcji. Ponadto doradza klientom we wszystkich aspektach związanych z transkacjami M&A, obrotem instrumentami finansowymi, wprowadzeniem akcji spółki do obrotu oraz obowiązkami spółek publicznych.

 • Anna Pietrzak

  E: anna.pietrzak@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendystka Letniej Szkoły Handlu Międzynarodowego i Prawa organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie oraz Uniwersytet Jagielloński. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-12817).

  Doświadczenie zdobywała zarówno w międzynarodowych firmach prawniczych jak i w polskich kancelariach prawnych.

  Specjalizuje się w procedurze cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowań z udziałem podmiotów gospodarczych oraz postępowania egzekucyjnego. Reprezentuje klientów zarówno w toku postępowań cywilnych na etapie sądowym jak i na etapie wykonawczym, przed organami egzekucyjnymi. 

  Posiada także doświadczenie w obsłudze korporacyjnej oraz szerokie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności w postępowaniach antymonopolowych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w postępowaniach antymonopolowych w sprawach koncentracji, zdobyte m.in. podczas wieloletniej bieżącej obsługi prawnej największego w Polsce operatora sieci kablowych, w zakresie prawa reklamy oraz spraw konsumenckich, w tym postępowań przed Prezesem UOKIK.

 • Katarzyna Racka

  E: katarzyna.racka@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-8369). W latach 2006-2018 związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), gdzie ostatnio pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. Do BWHS dołaczyła w 2018 r.

  Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie konkurencji, zagadnieniach związanych z e-commerce, rynkami regulowanymi, w szczególności telekomunikacyjnym, umowami dystrybucyjnymi, przewagą kontraktową w sektorze rolno-spożywczym, a także procedurą administracyjną i sądowo-administracyjną. Doświadczenie zdobywała prowadząc administracyjne postępowania wyjaśniające i antymonopolowe oraz sądowe, m.in. w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UOKIK, organizując i biorąc udział w przeszukaniach i kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez UOKIK oraz Komisję Europejską, działając w grupach roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (European Competition Network), w tym pracując m.in. nad zmianami Modelowego Programu Leniency (programu łagodzenia kar). Brała również udział w pracach dotyczących krajowych i unijnych aktów legislacyjnych, np. ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji czy Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego.

 • Mirosław Skrycki

  E: miroslaw.skrycki@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat, wspólnik

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie (nr 4995). W latach 2007-2014 odbył liczne szkolenia organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, a następnie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

  Przez wiele lat pełnił funkcję asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Z kancelarią BWHS związany od 2014 r.

  Specjalizuje się w prowadzeniu procesów cywilnych, obsłudze procesów negocjacyjnych, prawie antymonopolowym i ochrony konkurencji. Posiada głęboką wiedzę na temat linii orzeczniczych Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczących wszelkich aspektów prowadzenia procesu cywilnego.

  Prowadził liczne szkolenia, m.in. z zakresu prawa cywilnego dla Wolters Kluwer oraz firm doradztwa personalnego: Specialist and Friends, Idea! Management Consulting, ACCESS - Doradztwo Kadry Zarządzanie, IMPACTIVE Key Polska i Fundacja Pro Futura.

 • Andrzej Springer

  E: andrzej.springer@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca prawny, wspólnik

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i radcowską. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-9999). Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

  Sprawował funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej oraz członka Komisji Licencyjnej ds. Ekstraklasy PZPN. Otrzymał rekomendację jako ceniony praktyk w zakresie „dispute resolution” oraz arbitrażu według międzynarodowego rankingu prawniczego Chambers.

  W latach 2001-2009 związany z Kancelarią GWW, od roku 2005 jako jej wspólnik, kierujący departamentem procesowym kancelarii. W roku 2009 został jednym z założycieli i wspólników zarządzających Kancelarii BWHS, gdzie kieruje praktyką litygacyjną oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

  Doświadczenie zdobywał świadcząc usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego dla przedsiębiorstw m.in. z sektora finansów, budownictwa i telekomunikacji. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw gospodarczych przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi (KIG i arbitraż ad hoc) oraz postępowań przed Prezesem UOKIK oraz postępowań przed organami administracji, w szczególności w sprawach dotyczących procesu inwestycyjnego, umów deweloperskich, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. 

  Prowadził wiele precedensowych spraw sądowych (m.in. z zakresu prawa marketingu i reklamy oraz związanych z uzyskiwaniem odszkodowania z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji - private enforcement). Doradzał przy zawieraniu i wykonywaniu umów związanych z pozyskiwaniem i obsługą klientów masowych, opracowywaniu wzorców umownych oraz prowadzeniu ogólnopolskich kampanii reklam porównawczych). Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców przed Prezesem UOKIK w sprawach związanych z postępowaniami dotyczącymi naruszenia zbiorowych interesów konsumentów - z sukcesem zakończył wiele postępowań wyjaśniających, uzyskiwał decyzje zobowiązujące (bez orzekania kary), jak tez orzeczenia sądów uchylające decyzję UOKIK lub nałożoną w niej karę.

  Prowadził wiele szkoleń skierowanych do profesjonalistów, w szczególności notariuszy oraz aplikantów notarialnych dla Stowarzyszenia Notariuszy RP, Izby Notarialnej w Warszawie, Izby Notarialnej w Katowicach, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, studiów podyplomowych na SGH z zakresu umowy deweloperskiej, klauzul abuzywnych oraz sporów dotyczących procesu inwestycyjnego. Wykładał w ramach szkoleń organizowanych przez C.H.Beck, MMC, Infor, Institute for International Research, Nowoczesna Firma. Wykładowca OIRP w Warszawie z zakresu procedury cywilnej (seria wykładów dotyczących konstruowania pozwów w sprawach cywilnych). Publikował wypowiedzi w periodykach prawnych z zakresu prawa gospodarczego. Jest wspólautorem monografii "Umowa deweloperska w praktyce" wydanej przez Wolters Kluwer w 2014 r.

 • Maciej Wałejko

  E: maciej.walejko@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie (nr 7149).

  W latach 2012-2014 pracował jako asystent sędziego w jednym z Wydziałów Gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Doświadczenie  zdobywał w dziale procesowym kancelarii Linklaters biorąc udział w skomplikowanych sporach sądowych z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa konkurencji (private enforcement), czynów nieuczciwej konkurencji, nieruchomości, prawa handlowego oraz prawa bankowego. Specjalizuje się w procedurze cywilnej.

 • Juliusz Wojciechowski

  E: juliusz.wojciechowski@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Doradca podatkowy, wspólnik

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów z Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wpisany na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych (nr 09942).

  Karierę zawodową w doradztwie podatkowym rozpoczął w 1999 roku w międzynarodowej firmie doradczej Arthur Andersen. W latach 2001-2009 był związany z firmą PricewaterhouseCoopers, gdzie kierował działem podatkowym tej firmy w Poznaniu oraz w Gdańsku.

  Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym uzyskane przy projektach prowadzonych zarówno dla międzynarodowych koncernów jak i firm rodzinnych działających na rynku polskim. Prowadził liczne kompleksowe przeglądy podatkowe oraz projekty optymalizacyjne. Uczestniczył w wypracowywaniu wielu rozwiązań mających na celu optymalizacje rozliczeń podatkowych w podatku dochodowym, podatku od towarów i usług oraz innych zobowiązań publicznoprawnych m.in. z wykorzystaniem międzynarodowego planowania podatkowego. Wielokrotnie reprezentował klientów w zakończonych sukcesem sporach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi doradztwo podatkowe dla spółek z sektora, m.in. finansowego, energetycznego, nieruchomości, handlu i dystrybucji i motoryzacyjnego. Uczestniczył w wielu badaniach tax due diligence i opracowywał efektywne podatkowo strategie finansowania, nabycia oraz wyjścia z inwestycji. Jest ekspertem w sporządzaniu i weryfikacji dokumentacji transfer pricing.

  Prowadził liczne szkolenia w zakresie aspektów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także był prelegentem na konferencjach poświęconych tematyce podatkowej.

 • Tomasz Zieliński

  E: tomasz.zielinski@bwhs.pl
  T:+48 61 884 20 00

  Doradca podatkowy, wspólnik

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Wpisany na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych (nr 11776).

  Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym także działających w specjalnych strefach ekonomicznych, m.in. w zakresie podatku dochodowego do osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości czy międzynarodowego prawa podatkowego. Uczestniczy m.in. w projektach obejmujących analizy prawno-podatkowe transakcji handlowych i restrukturyzacyjnych oraz związanych z nimi ryzyk podatkowych, projektach z zakresu optymalizacji podatkowej, postępowaniach przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi. Uczestniczył w licznych audytach prawno-podatkowych, w szczególności w projektach typu tax review i due diligence. Jest ekspertem w sporządzaniu i weryfikacji dokumentacji transfer pricing.

 • Mirosława Żytkowska-Kocik

  E: miroslawa.zytkowska@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat, wspólnik

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2000-2005 odbywała aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim oraz aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie (nr 4989).

  W latach 2006-2013 współpracowała z kancelarią Cieślak, Ways i Wspólnicy. Do BWHS dołączyła w 2014 r.

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej z zakresu prawa pracy, a także reprezentowaniu klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, nieuczciwej konkurencji i reklamy oraz w sprawach gospodarczych. Posiada unikalną zdolność rozpoznawania oraz kwalifikacji skomplikowanych stanów faktycznych w wielowątkowych sprawach obejmujących różne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej oraz różne dziedziny prawa.