Partnerzy

 
Yingke Law Firm

 
 
THINKTANK

 
THINKTANK to polski ośrodek analityczny, którego partnerem strategicznym jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Naszym celem jest dostarczenie liderom wiedzy i narzędzi do podejmowania lepszych decyzji, a także tworzenia platformy dyskusji między biznesem, samorządem i państwem oraz inspirowanie debaty publicznej w Polsce. THINKTANK jest partnerem merytorycznym ważnych wydarzeń krajowych i międzynarodowych (m.in. Europejskie Forum Nowych Idei) a także samodzielnie organizuje różnego typu debaty, spotkania, seminaria oraz prowadzi własne badania analityczne i wydaje co kwartał magazyn „THINKTANK".
 
 
Chinese European Partnership for Development

Chinese-European Partnership for Development to projekt organizowany przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - wraz ze studentami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentów z Hong Kong University of Science and Technology współpracującym z Uniwersytetem Pekińskim.

Celem projektu jest budowanie silnych więzi na poziomie akademickim i biznesowym pomiędzy uczestniczącymi stronami. CEPD umożliwia studentom wgląd w sytuację ekonomiczną i polityczną wszystkich uczestniczących państw, pozwala na zbudowanie długotrwałych relacji między społecznościami ekonomicznymi oraz promuje kraje wraz z ich kulturą, tradycjami i rynkami inwestycyjnymi.

 

Centrum Języka Chińskiego

Centrum Języka Chińskiego to wszechstronne Centrum edukacyjne ukierunkowane na nauczanie języka chińskiego i przybliżanie kultury, tradycji i historii Państwa Środka.
 
 
Portal prawny dla przedsiębiorców i ich agentów

Portal prowadzony jest przez dr Dariusza Buciora, posiadającego wieloletnie doświadczenie w obsłudze spraw związanych z praktycznymi aspektami budowania sieci dystrybucyjnych opartych o umowy agencyjne oraz funkcjonowania agentów. Stanowi on kompleksowe źródło informacji dotyczących najnowszych publikacji i orzecznictwa dotyczących umów agencyjnych. Na stronie dostępna jest m.in. elektroniczna wersja książki „Wypowiedzenie umowy agencyjnej"
 
 
Świadczenie wyrównawcze agenta

Portal poświęcony problematyce świadczenia wyrównawczego, którego agent może żądać od dającego zlecenie po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli w czasie jej trwania pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a dający zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami. Zawiera przekrojowe informacje o publikacjach i orzecznictwie dotyczącym tematyki świadczeń wyrównawczych.