BWHS

Of Counsels

 • Miłosław Awedyk

  E: miloslaw.awedyk@bwhs.pl
  T: +48 61 884 20 00

  Radca prawny, of counsel

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu (PZ-2275).

  W latach 2000-2005 pracował w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a w okresie 2005-2009 kierował działem prawnym spółki Eurocash S.A.

  Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, w tym podmiotów uczestniczących w obrocie giełdowym. Specjalizuje się w prawie umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa z zakresu transakcji M&A oraz w prawie pracy w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, w tym prowadzeniu sporów zbiorowych i zwolnień grupowych. 

 • Marcin Struś

  E: marcin.strus@bwhs.pl
  T:+48 55 325 25 55

  Doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, Of Counsel

  Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalizacji Rachunkowość oraz podyplomowych studiów handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wpisany na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych (nr 11234). Posiada również certyfikat księgowy.

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kwestiach księgowo-podatkowych, zdobyte m.in. w trakcie pracy w działach księgowości międzynarodowych firm, w Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku oraz w zespole doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

  Był zaangażowany w liczne projekty dotyczące przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych), w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów z branży m.in. morskiej, budowlanej, informatycznej, spedycyjnej, medycznej, finansowej, hotelarskiej, spożywczej, sportowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

  Specjalizuje się w przeglądach (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych), komentarzach, opiniach, analizach podatkowych oraz przygotowaniu wniosków o interpretację w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT.

 • Anna Szymańczyk

  E: anna.szymanczyk@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat, Of Counsel

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na UW. Wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie (nr 3288).

  Przez kilka lat kierowała działem prawnym jednego z renomowanych, warszawskich deweloperów, gdzie zajmowała się prawem nieruchomości oraz kwestiami związanymi z prawem korporacyjnym oraz giełdowym. Wcześniej związana była z kancelarią Tomczak i Partnerzy, w której współtworzyła departament prawa nieruchomości.

  Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży nieruchomości, w szczególności w zakresie wszelkich aspektów realizacji przedsięwzięć budowlanych, umów nabycia oraz zbycia nieruchomości, jak również pozyskiwaniem finansowania na realizację inwestycji.

  Współautorka i redaktor naukowy monografii "Umowa deweloperska w praktyce" (Wolters Kluwer, 2014). Prowadzi wykłady dotyczące roszczeń gwarancyjnych i sporów z klientami na szkoleniach kierowanych dla profesjonalistów oraz organizowanych w ramach studiów podyplomowych na SGH.

 • Krzysztof Ways

  E: ways@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat, Of counsel

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisany na listę adwokatów ORA w Warszawie (nr 2125). Zasiada bądź zasiadał w radach nadzorczych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

  W latach 2003-2006 współpracował z kancelarią Dr. Dariusza Kossakowskiego, wchodzącą w skład międzynarodowej sieci Moore Stephens i Warwick Legal. Zajmował się obsługą prawną firm średniej i dużej wielkości, w tym podmiotów notowanych GPW. Do grona jego klientów należał między innymi jeden z największych światowych koncernów zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem materiałów ropopochodnych (transakcje nabycia sieci stacji paliw płynnych i gazu LPG). W latach 2006-2014 roku współtworzył Kancelarię Cieślak, Ways i Wspólnicy, w ramach której jako wspólnik zarządzający zajmował się przede wszystkim zagadnieniami dotyczącymi prawa karnego i procedury karnej.

  Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, w tym zwłaszcza tematyce tzw. przestępczości białych kołnierzyków (white collar crime), ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych. W postępowaniach sądowych występuje zarówno jako obrońca jak i pełnomocnik pokrzywdzonych.

  Od 2012 roku członek Krajowej Izby Sportu, której celem jest reprezentowanie interesów i wspieranie przedstawicieli środowisk związanych ze sportem. Od 2012 roku pełni dodatkowo funkcję Komisarza Ligii Ekstraklasa SA.