Of Counsels

 • Miłosław Awedyk

  E: miloslaw.awedyk@bwhs.pl
  T: +48 61 884 20 00

  Radca prawny, of counsel

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  W latach 2000 – 2005 pracował w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a w okresie 2005 -2009 kierował działem prawnym spółki Eurocash S.A.

  Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, w tym podmiotów uczestniczących w obrocie giełdowym.

  Specjalizuje się w prawie umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa z zakresu transakcji M&A (fuzje i przejęcia). Jego praktyka w dziedzinie prawa pracy obejmuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie indywidualnych, jak i zbiorowych stosunków pracy, w tym doradztwo przy prowadzeniu sporów zbiorowych i zwolnień grupowych. 

 • Marcin Struś

  E: marcin.strus@bwhs.pl
  T: +48 55 325 25 55

  Doradca podatkowy, certyfikowany księgowy

  Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność: rachunkowość) oraz podyplomowych studiów handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

  Doradca Podatkowy, nr wpisu 11234. Poaisada certyfikat księgowy (uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych)

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kwestiach księgowo-podatkowych, zdobyte m.in. w trakcie pracy w działach księgowości  iędzynarodowych firm, w Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku, oraz w zespole doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

  Był zaangażowany w liczne projekty dotyczące przeglądy i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów z branży m.in. morskiej, budowlanej, informatycznej, spedycyjnej, medycznej, finansowej, hotelarskiej, spożywczej, sportowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

  Specjalizuje się w przeglądach (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych), komentarzach, opiniach, analizach podatkowe  oraz przygotowaniu wniosków o interpretację w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT dla podmiotów z branży m.in. morskiej, budowlanej, informatycznej, spedycyjnej, medycznej, finansowej, hotelarskiej, spożywczej, sportowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

 • Krzysztof Ways

  E: krzysztof.ways@bwhs.pl
  T: +48 22 584 16 50

  Adwokat, of counsel

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką i od 2005 roku jest wpisany  na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zasiada bądź zasiadał w Radach Nadzorczych kilku spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Na początku kariery zawodowej w latach 2003 – 2006 współpracował z kancelarią Dr Dariusza Kossakowskiego, wchodzącą w skład międzynarodowej sieci Moore Stephens i Warwick Legal. Zajmował się obsługą prawną firm średniej i dużej wielkości, w tym podmiotów notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Do grona jego bezpośrednich klientów należał między innymi jeden z największych światowych koncernów zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem materiałów ropopochodnych (transakcje nabycia sieci stacji paliw płynnych i gazu LPG).

  W latach 2006 - 2014 roku współtworzył Kancelarię „Cieślak, Ways i Wspólnicy” sp.k., w ramach której jako wspólnik zarządzający zajmował się przede wszystkim zagadnieniami dotyczącycmi prawa karnego i procedury karnej. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, w tym zwłaszcza tematyce tzw. „przestępczości białych kołnierzyków”, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych. W postępowaniach sądowych występuje zarówno jako obrońca jak i pełnomocnik pokrzywdzonych.

  Od 2012 roku członek Krajowej Izby Sportu, której celem jest reprezentowanie interesów i wspieranie działań członków - przedstawicieli środowisk związanych ze sportem. Od 2012 roku pełni dodatkowo funkcję Komisarza Ligii Ekstraklasa SA.