Of Counsels

 • Łukasz Hałaziński

  E: lukasz.halazinski@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50
  Radca prawny
 • Marcin Struś

  E: marcin.strus@bwhs.pl
  T:+48 55 325 25 55

  Doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, Of Counsel

  Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalizacji Rachunkowość oraz podyplomowych studiów handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wpisany na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych (nr 11234). Posiada również certyfikat księgowy.

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kwestiach księgowo-podatkowych, zdobyte m.in. w trakcie pracy w działach księgowości międzynarodowych firm, w Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku oraz w zespole doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

  Był zaangażowany w liczne projekty dotyczące przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych), w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów z branży m.in. morskiej, budowlanej, informatycznej, spedycyjnej, medycznej, finansowej, hotelarskiej, spożywczej, sportowej, handlowej, produkcyjnej, energetycznej oraz podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

  Specjalizuje się w przeglądach (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych), komentarzach, opiniach, analizach podatkowych oraz przygotowaniu wniosków o interpretację w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT.

 • Maciej Szwejda

  E: maciej.szwejda@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Radca Prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów MBA Poznań-Atlanta prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Georgia State University w Atlancie. Studia ukończone wyróżnieniem w 2017 roku, temat pracy końcowej „Zarządzanie zmianą w obszarze zasobów ludzkich w procesach fuzji i przejęć”.

  Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako in-house w dużych korporacjach, w tym spółkach giełdowych. Przez wiele lat kierował działami prawnymi w takich firmach jak Elektrim SA, Netia SA, P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play), pełniąc w nich funkcję dyrektora działu prawnego lub głównego radcy prawnego. Ponadto pracował w renomowanych kancelariach prawnych, między innymi GWW Legal.

  Specjalizuje się w prawie cywilnym, korporacyjnym, pracy, oraz prawie telekomunikacyjnym.

  Prowadził projekty z zakresu M&A oraz procesy porządkujące strukturę grup kapitałowych dla dużych firm z obszaru TMT. Odpowiadał za prawne aspekty kampanii reklamowych i marketingowych prowadzonych przez podmioty z branży telekomunikacyjnej w mediach  o zasięgu ogólnopolskim. Prowadził liczne audyty prawne spółek związane ich nabywaniem lub wprowadzaniem na giełdę. Brał udział w negocjowaniu kontraktów handlowych o strategicznym znaczeniu o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Reprezentował pracodawców w sporach sądowych z pracownikami, dotyczących w szczególności kwestii mobbingu oraz  ochrony dóbr osobistych. W oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie prawnika in-house wspierał spółki w organizowaniu i doskonaleniu wewnętrznego funkcjonowania  ich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez tworzenie regulaminów i procedur wewnętrznych (m.in. regulaminy wynagradzania, premiowania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, procedury udzielania pełnomocnictw, procedury zwierania umów, procedury zaciągania zobowiązań) oraz poprzez kształtowanie zasad wewnętrznej obsługi prawnej w grupie kapitałowej. 

  Współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Georgia State University w Atlancie, prowadząc wykłady w ramach studiów MBA Poznań- Atlanta, w oparciu o własny autorski program pt. „Law for managers”. Jest także autorem materiałów dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu, dotyczących zarządzania zmianą w procesach M&A pt: „The Elements of Change Management for Human Resources during Mergers & Acquisitions”. 

 • Anna Szymańczyk

  E: anna.szymanczyk@bwhs.pl
  T:+48 22 584 16 50

  Adwokat, Of Counsel

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na UW. Wpisana na listę adwokatów ORA w Warszawie (nr 3288).

  Przez kilka lat kierowała działem prawnym jednego z renomowanych, warszawskich deweloperów, gdzie zajmowała się prawem nieruchomości oraz kwestiami związanymi z prawem korporacyjnym oraz giełdowym. Wcześniej związana była z kancelarią Tomczak i Partnerzy, w której współtworzyła departament prawa nieruchomości.

  Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży nieruchomości, w szczególności w zakresie wszelkich aspektów realizacji przedsięwzięć budowlanych, umów nabycia oraz zbycia nieruchomości, jak również pozyskiwaniem finansowania na realizację inwestycji.

  Współautorka i redaktor naukowy monografii "Umowa deweloperska w praktyce" (Wolters Kluwer, 2014). Prowadzi wykłady dotyczące roszczeń gwarancyjnych i sporów z klientami na szkoleniach kierowanych dla profesjonalistów oraz organizowanych w ramach studiów podyplomowych na SGH.